Het stoppen van verstopping

Als je in een stad woont is het waarschijnlijk dat files een onderdeel zijn van je dagelijkse routine. Je staat op, springt onder de douche, ontbijt en je geeft je partner een zoen voor de werkdag begint. Die vrijheid die je thuis voelt, lijkt tot een einde te komen op het moment dat je de deur uitstapt.

Wanneer de voordeur dichtvalt wordt het gevoel van vrijheid al snel vervangen door verstopping. Het is echt overal. Door de voortgaande groei van stadsbewoners en een enorme toename in online handel, lijken de straten in grote steden te bezwijken onder een vloedgolf van voertuigen, variërend van lege bestelbusjes tot vervuilende auto’s. Van A naar B rijden duurt twee, misschien wel drie, keer zo lang als nodig zou zijn. Een goed humeur verandert zo al snel in irritatie en ongemak.

Gelukkig is de toekomst niet zo grauw als deze soms doet denken. Steden als Amsterdam, Hamburg en Kopenhagen introduceren projecten die de leefbaarheid van steden verbeteren door opstopping terug te dringen. Het Green Network in Hamburg bijvoorbeeld zal autovrije zones creëren tussen gemeenschapstuinen, parken en speeltuinen om zo de stad te vergroenen. Ondertussen is Kopenhagen bezig met het maken van zogenaamde supersnelwegen voor fietsers, om zo verstopping door grote voertuigen te verminderen en de co2-uitstoot te verlagen. Amsterdam innoveert door gebruik te maken van nieuwe technologie om opstopping te verminderen. Zo heeft de stad een app geïntroduceerd die de automobilist de beste route naar een bestemming laat zien, wat heeft geresulteerd in het sneller bereiken van de bestemming en een vermindering in opstopping.

Het louter verminderen van auto’s is uiteraard niet de enige oplossing die steden nodig hebben. Gemeenten en bedrijven zouden moeten samenwerken om een infrastructuur te ontwerpen die zowel toegankelijk als toekomstgericht is, door bijvoorbeeld het openbaar vervoer te verbeteren, maar ook middels de introductie van innovatieve transportmogelijkheden. Steden als Amsterdam zien de noodzaak voor kleinere en slimmere voertuien om de ruimte te optimaliseren en om de algemene levenskwaliteit van de bewoners te verhogen.

Blijf op de hoogte om te zien hoe Rolling the City een deel zal zijn van de oplossing.